Trăng treo tận trời xanh biếc
Ta lội giữa đám sen hồng
Hương thơm đầy gió mát
Ngập thuyền không

Run rẩy mây nghe ta hát
Hồn thơ có rượu thêm nồng
Ta say nằm giữa nhuỵ
Nhuộm áo hồng

tửu tận tình do tại