Phong lưu chẳng lấy hoa làm chủ
Đa tình giữ được mưa cùng gió
Áo biếc dài thanh tao
Toàn thân mát mẻ sao

Tờ hoa nơi cuốn mở
Như vòi đề thơ đó!
Xin chớ tựa lan can
Trăng sáng lạnh đêm tàn


Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)