Phong lưu chẳng lấy hoa làm chủ
Đa tình giữ được mưa cùng gió
Áo biếc dài thanh tao
Toàn thân mát mẻ sao

Tờ hoa nơi cuốn mở
Như vòi đề thơ đó!
Xin chớ tựa lan can
Trăng sáng lạnh đêm tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)