15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
7 bài thơ
Tạo ngày 18/12/2008 07:17 bởi hongha83
Trịnh Tiếp 鄭燮 (1693-1765) tự Khắc Nhu 克柔, hiệu Bản Kiều 板橋, người Giang Tô, đậu tiến sĩ. Lúc nhỏ nhà nghèo làm nghề bán tranh để sinh sống. Là danh hoạ dưới thời Càn Long nhà Thanh, chuyên vẽ trúc và lan. Ngoài vẽ, còn sáng tác thơ. Thơ ông tiêm tế, giàu hình ảnh, tình ý nhẹ nhàng, tuy số lượng ít nhưng đều là những bài hay. Do thi, thư, hoạ ông đều giỏi nên người đời gọi là Tam tuyệt.