Chuối tơ mỗi lá một đa tình
Một nõn bung xoè một nhú sinh
Tự gỡ tương tư còn chửa dứt
Lại thêm mưa gió tiếng buồn tênh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)