Giảm thì giảm lá nhiều đâu,
Đã thêm thì lại nối nhau mấy cành.
Con trẻ nuôi dạy phép dành,
Mấy phen uốn nắn lựa nhành nâng niu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.