Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
40 bài thơ
Tạo ngày 17/06/2017 10:32 bởi hongha83
Jingak Hyesim 진각혜심 (1178-1234) tên chữ Hán là Chân Giác Tuệ Thầm 眞覺慧諶, là nNhị tổ của Tào Khê, thiền phái lớn nhất ở Hàn Quốc, đồng thời là một trong những thi tăng nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.

Tác phẩm: Vô Y Tử Tuệ Thầm thiền thi tập 無衣子慧諶禪詩集.