Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
40 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lee Il Lo (1 bài)
- Woo Thaec (2 bài)
- U Tak (2 bài)
- Lee Cho-nyon (1 bài)
- Yi Cho-nyon (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/06/2017 10:32 bởi hongha83
Jingak Hyesim 진각혜심 (1178-1234), tên Hán Việt là Chân Giác Tuệ Thầm 眞覺慧諶. Ông là Nhị tổ của Tào Khê, thiền phái lớn nhất ở Hàn Quốc, đồng thời là một trong những thi tăng nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.

Tác phẩm: Vô Y Tử Tuệ Thầm thiền thi tập 無衣子慧諶禪詩集.