Gió lay tùng xao xác,
Trên đá nước rì rầm.
Trăng tàn trời sắp sáng,
Khiếu sơn tiếng cuốc vang.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)