Nuối tiếc xuân sắp hết,
Trong vườn nhỏ trầm ngâm.
Gió lay lá ngại biếc,
Mưa xuống hoa rụng thầm.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)