Gió tây thổi rừng sâu,
Màu thu vàng trên lá.
Cảm nỗi tấm thân này,
Già đến sao nhanh quá.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)