Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Baek Seok - 백석

1912-1996, Hàn Quốc
3 bài thơ, 704 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 20/06/2023 14:10

Cheon Sang-byeong - 천상병 (Thiên Tường Bỉnh, 千祥炳)

1930-1993, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1144 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2021 17:51

Cheongeum - 천금 (Thiên Kim, 千金)

14.00
?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 978 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2020 19:51

Cho Byung-hwa - 조병화 (Triệu Bính Hoa, 趙炳華)

1921-2003, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1751 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/09/2018 17:50

Choi Chung - 최충 (Thôi Xung, 崔沖)

23.00
984-1068, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2216 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2017 15:23

Choi Jeong-rye - 최정례 (Thôi Chính Lễ, 崔正禮)

1955-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 3149 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/01/2012 19:48

Choi Ji Won - 최치원 (Thôi Chí Viễn, 崔致遠)

15.00
857-908, Hàn Quốc
4 bài thơ, 3135 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/05/2014 14:46

Choi Seong-yeon - 최성연 (Thôi Tinh Uyên, 崔聖淵)

1914-2000, Hàn Quốc
3 bài thơ, 349 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 15/07/2023 11:07

Chu Yo-han - 주요한 (Chu Diên Hàn, 朱耀翰)

1900-1979, Hàn Quốc
4 bài thơ, 3075 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 02:17

Chungdam - 충담 (Trung Đàm, 忠談)

?-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 2370 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 03:59

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối