Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Gyun Nyeo - 균여 (Quân Như, 均如)

923-973, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1138 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2017 13:48

Han Woo - 한우 (Hàn Vũ, 寒雨)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1355 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/06/2017 06:51

Han Yong-un - 한용운 (Hàn Long Vân, 韓龍雲)

14.00
1879-1944, Hàn Quốc
80 bài thơ, 10156 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 01:28

Heui Myeong - 희명 (Hy Minh, 希明)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 901 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 19:25

Ho Nansorhon - 허난설헌 (Hứa Lan Tuyết Hiên, 許蘭雪軒)

15.00
1563-1589, Hàn Quốc
7 bài thơ, 3493 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2008 11:52

Hwang Jin-i - 황진이 (Hoàng Chân Y, 黃眞伊)

53.40
1520-1560, Hàn Quốc
12 bài thơ, 7364 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/01/2012 19:02

Hye Geun - 혜근 (Huệ Cần, 惠勤)

1320-1376, Hàn Quốc
1 bài thơ, 789 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2017 15:11

Hye Jo - 혜초 (Tuệ Siêu, 慧超)

704-787, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1179 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 07:36

Jeong Do Jeon - 정도전 (Trịnh Đạo Truyền, 鄭道傳)

1342-1398, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1982 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2017 16:20

Jeong Ji-Sang - 정지상 (Trịnh Tri Thường, 鄭知常)

1068-1135, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1396 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 17:21

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối