Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ
Tạo ngày 23/06/2017 06:51 bởi hongha83
Han Woo 한우 (?-?) tên chữ Hán là Hàn Vũ 寒雨, không rõ hành trạng, là kỹ nữ nổi danh Hàn Quốc ở đất Pyeongyang vào thời Joseon.