Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Kim Man-jung - 김만중 (Kim Vạn Trọng, 金萬重)

1637-1692, Hàn Quốc
3 bài thơ, 2991 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/09/2008 09:57

Kim Min-jeong - 김민정

14.00
1959-?, Hàn Quốc
60 bài thơ, 1102 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/12/2022 09:29

Kim Sat Kat - 김병연 (Kim Bính Uyên, 金炳淵)

15.00
1807-1863, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1855 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 10:55

Kim So-wol - 김소월 (Kim Tố Nguyệt, 金素月)

64.00
1902-1934, Hàn Quốc
81 bài thơ, 22792 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2007 07:52

Kim Soo-chang - 김수장 (Kim Thọ Trường, 金壽長)

1690-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1752 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/12/2011 19:30

Kim Yong-taek - 김용택

1948-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 335 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 07/07/2023 02:03

Kim Young-rang - 김영랑 (Kim Vĩnh Lang, 金永郎)

1903-1950, Hàn Quốc
74 bài thơ, 6841 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/07/2008 05:26

Ko Un - 고은 (Cố Ẩn, 古隱)

44.75
1933-?, Hàn Quốc
192 bài thơ, 16306 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/03/2008 02:08

Kuji - 구지 (Cầu Chi, 求之)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 939 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/04/2021 19:33

Kung Nyeo - 궁녀

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 534 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/11/2020 20:19

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối