Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (88 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Lee Saek - 이색 (Lý Sắc, 李穡)

1328-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1698 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2017 11:23

Lee Sang - 이상 (Lý Tương, 李箱)

15.00
1910-1937, Hàn Quốc
1 bài thơ, 3597 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/09/2009 20:16

Lee Sang-hwa - 이상화 (Lý Tương Hoa, 李相花)

14.00
1901-1943, Hàn Quốc
1 bài thơ, 3220 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/01/2012 08:23

Lee Sun Sin - 이순신 (Lý Thuấn Thần, 李舜臣)

1545-1598, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2161 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/06/2017 20:06

Lee Won Ik - 이원익 (Lý Nguyên Dực, 李元翼)

1547-1634, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1332 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2017 12:03

Lim Che - 임제 (Lâm Đễ, 林悌)

1549-1587, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1622 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/01/2012 19:33

Mun Hyang - 문향 (Văn Hương, 文香)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 682 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2020 18:50

Myeong-ok - 명옥 (Minh Ngọc, 明玉)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 504 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2020 19:26

Noh Cheon Myeong - 노천명

1911-1957, Hàn Quốc
1 bài thơ, 750 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/08/2021 09:13

Park Cheol - 박철

1960-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 457 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 24/06/2023 05:00

Trang trong tổng số 9 trang (88 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối