Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Kwon Pil - 권필 (Quyền Tất, 權韠)

14.00
1569-1612, Hàn Quốc
5 bài thơ, 1732 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/06/2017 14:29

Kye Rang - 계랑 (Quế Nương, 桂娘)

1531-1550, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1719 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/01/2012 22:17

Lee Cho-nyon - 이조년 (Lý Triệu Niên, 李兆年)

1269-1343, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1878 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 04:39

Lee Dong-soon - 이동순 (Lý Đông Tuân, 李東洵)

1950-?, Hàn Quốc
4 bài thơ, 1966 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/04/2008 20:46

Lee Gyu-bo - 이규보 (Lý Khuê Báo, 李奎報)

1168-1241, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1237 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/09/2021 08:21

Lee Hwang - 이황 (Lý Hoảng, 李滉)

15.00
1501-1570, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2054 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/01/2012 20:15

Lee Hyeonggi - 이형기

1933-2005, Hàn Quốc
1 bài thơ, 555 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/08/2021 17:04

Lee Il Lo - 이인로 (Lý Nhân Lão, 李仁老)

1152-1220, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1316 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/07/2017 07:21

Lee Jaemoo - 이재무

1958-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 250 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/01/2024 21:44

Lee Saek - 이색 (Lý Sắc, 李穡)

1328-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1639 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2017 11:23

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối