Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- U Tak (2 bài)
- Hye Geun (1 bài)
- Lee Saek (2 bài)
- Jeong Do Jeon (1 bài)
- Jingak Hyesim (40 bài)
Tạo ngày 01/12/2011 04:39 bởi hongha83
Lee Cho-nyon 이조년 (1269-1343) tên Hán Việt là Lý Triệu Niên 李兆年. Ông là nhà thơ cổ điển Hàn Quốc. Lee Cho-nyon sống dưới thời Koryo. Tác phẩm của ông được chép trong cuốn "Thanh khâu vĩnh ngôn".