Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]

Woo Thaec - 우탁 (Vũ Trác, 禹倬)

1262-1342, Hàn Quốc
2 bài thơ, 341 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2020 20:14

Yeong Jae - 영재 (Vĩnh Tài, 永才)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 462 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 18:31

Yi Cho-nyon - 이조년 (Lý Triệu Niên, 李兆年)

1269-1343, Hàn Quốc
1 bài thơ, 395 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2020 20:46

Yi Chon-o - 이존오 (Lý Tồn Ngô, 李存吾)

1341-1371, Hàn Quốc
1 bài thơ, 330 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/10/2020 18:51

Yi Yuk-sa - 이육사

15.00
1904-1944, Hàn Quốc
1 bài thơ, 269 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2021 18:35

Yu Chi-hwan - 유치환 (Liễu Trí Hoàn, 柳致環)

1908-1967, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1100 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2011 20:39

Yun Dong-ju - 윤동주 (Doãn Đông Trụ, 尹東柱)

33.33
1917-1945, Hàn Quốc
4 bài thơ, 3235 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/02/2011 22:07

Yungcheon - 융천 (Dung Thiên, 融天)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1016 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/12/2011 20:05

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]