Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Woo Tak - 우탁 (Vũ Trác, 禹倬)

1263-1342, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1562 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2017 06:45

Yeong Jae - 영재 (Vĩnh Tài, 永才)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 743 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 18:31

Yi Chon-o - 이존오 (Lý Tồn Ngô, 李存吾)

1341-1371, Hàn Quốc
1 bài thơ, 780 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/10/2020 18:51

Yi Yuk-sa - 이육사 (Lý Lục Sử, 李陸史)

15.00
1904-1944, Hàn Quốc
1 bài thơ, 989 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2021 18:35

Yu Chi-hwan - 유치환 (Liễu Trí Hoàn, 柳致環)

1908-1967, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1736 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2011 20:39

Yun Dong-ju - 윤동주 (Doãn Đông Trụ, 尹東柱)

33.33
1917-1945, Hàn Quốc
5 bài thơ, 4957 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/02/2011 22:07

Yungcheon - 융천 (Dung Thiên, 融天)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1293 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/12/2011 20:05

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]