Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ
Tạo ngày 21/06/2017 18:31 bởi hongha83
Yeong Jae 영재 (?-?) tên chữ Hán là Vĩnh Tài 永才. Ông là cao tăng sống vào thời Tân La 신라 triều đại Nguyên Thánh Vương 원성왕(元聖王, 785-798). Ông là tác giả bài "Ngộ tặc ca" 遇賊歌 được chép trong "Tam Quốc di sự" 三國遺事.