Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jingak Hyesim (40 bài)
- Lee Il Lo (1 bài)
- Kim Gwang-seop (1 bài)
- Woo Thaec (2 bài)
- U Tak (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/09/2021 08:21 bởi hongha83
Lee Gyu-bo 이규보 (1168-1241) tên Hán Việt là Lý Khuê Báo 李奎報, tự là Xuân Khanh 春卿, hiệu là Bạch Vân sơn nhân 白雲山人, nhà thơ, nhà văn và nhà triết học Hàn Quốc.