Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Choi Chung (1 bài)
- Lee Il Lo (1 bài)
- Lee Gyu-bo (3 bài)
- Jingak Hyesim (40 bài)
- Gyun Nyeo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/06/2017 17:21 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 21/06/2017 21:24 bởi hongha83
Jeong Ji-Sang 정지상 (1068-1135) tên chữ Hán là Trịnh Tri Thường 鄭知常, vốn tên là Chi Nguyên 之元, hiệu Nam Hồ 南湖, quê ở Tây Kinh, Cao Ly (nay là Bình Nhưỡng, Triều Tiên). Ông là nhà thơ nổi tiếng Hàn Quốc. Năm 1114, ông đỗ Cập đệ khoa văn, rồi trải các chức quan Tả chính ngôn, Tả ty gián, Hàn lâm học sĩ Tri chế cáo. Ông là người tinh thông Dịch học, Phật điển, thơ văn thiền, thư hoạ, với triết học Lão-Trang ông đã có nghiên cứu rất sâu. Jeong Ji-Sang được coi là "thánh thủ" về tả cảnh, có nhiều câu thơ hay được người đời truyền tụng.

Tác phẩm:
- Trịnh ty gián tập 정사간집 (鄭司諫集)