Vạn vật trời quang thắm sắc màu,
Dạo chơi lòng rũ hết lo âu.
Hoàng hôn nắng rắc vàng trên sóng,
Bông liễu gió đưa trắng một màu.
Cố quốc non sông xa vạn dặm,
Một ly cười nói giải nghìn sầu.
Mừng vui cũng muốn đề câu mới,
Xuống bút còn e thiếu ý sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)