Vạn vật trời quang thắm sắc màu,
Dạo chơi lòng rũ hết lo âu.
Hoàng hôn nắng rắc vàng trên sóng,
Bông liễu gió đưa trắng một màu.
Cố quốc non sông xa vạn dặm,
Một ly cười nói giải nghìn sầu.
Mừng vui cũng muốn đề câu mới,
Xuống bút còn e thiếu ý sâu.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)