15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ, 100 bài dịch
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (282 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 10/09/2017 07:24 bởi hongha83
Thích Nhật Quang chưa rõ năm sinh và quê quán, là tu sĩ, nhà thơ và dịch giả Việt Nam. Ông hiện là trụ trì Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai.

Tác phẩm:
- Sơn cư bách vịnh (dịch), Tông Bổn
- Thơ mây
- Hành trạng thiền sư Trung Hoa (giảng giải) 11 tập

 

Thơ mây (2000)

Thơ dịch tác giả khác

Tông Bản thiền sư (Trung Quốc)

 1. Sơn cư bách vịnh kỳ 001
  3
 2. Sơn cư bách vịnh kỳ 002
  3
 3. Sơn cư bách vịnh kỳ 003
  2
 4. Sơn cư bách vịnh kỳ 004
  3
 5. Sơn cư bách vịnh kỳ 005
  3
 6. Sơn cư bách vịnh kỳ 006
  2
 7. Sơn cư bách vịnh kỳ 007
  2
 8. Sơn cư bách vịnh kỳ 008
  2
 9. Sơn cư bách vịnh kỳ 009
  2
 10. Sơn cư bách vịnh kỳ 010
  2
 11. Sơn cư bách vịnh kỳ 011
  2
 12. Sơn cư bách vịnh kỳ 012
  2
 13. Sơn cư bách vịnh kỳ 013
  3
 14. Sơn cư bách vịnh kỳ 014
  3
 15. Sơn cư bách vịnh kỳ 015
  2
 16. Sơn cư bách vịnh kỳ 016
  2
 17. Sơn cư bách vịnh kỳ 017
  3
 18. Sơn cư bách vịnh kỳ 018
  3
 19. Sơn cư bách vịnh kỳ 019
  2
 20. Sơn cư bách vịnh kỳ 020
  3
 21. Sơn cư bách vịnh kỳ 021
  2
 22. Sơn cư bách vịnh kỳ 022
  2
 23. Sơn cư bách vịnh kỳ 023
  2
 24. Sơn cư bách vịnh kỳ 024
  2
 25. Sơn cư bách vịnh kỳ 025
  2
 26. Sơn cư bách vịnh kỳ 026
  2
 27. Sơn cư bách vịnh kỳ 027
  2
 28. Sơn cư bách vịnh kỳ 028
  2
 29. Sơn cư bách vịnh kỳ 029
  2
 30. Sơn cư bách vịnh kỳ 030
  2
 31. Sơn cư bách vịnh kỳ 031
  2
 32. Sơn cư bách vịnh kỳ 032
  2
 33. Sơn cư bách vịnh kỳ 033
  2
 34. Sơn cư bách vịnh kỳ 034
  2
 35. Sơn cư bách vịnh kỳ 035
  2
 36. Sơn cư bách vịnh kỳ 036
  2
 37. Sơn cư bách vịnh kỳ 037
  2
 38. Sơn cư bách vịnh kỳ 038
  2
 39. Sơn cư bách vịnh kỳ 039
  2
 40. Sơn cư bách vịnh kỳ 040
  2
 41. Sơn cư bách vịnh kỳ 041
  2
 42. Sơn cư bách vịnh kỳ 042
  2
 43. Sơn cư bách vịnh kỳ 043
  2
 44. Sơn cư bách vịnh kỳ 044
  2
 45. Sơn cư bách vịnh kỳ 045
  2
 46. Sơn cư bách vịnh kỳ 046
  2
 47. Sơn cư bách vịnh kỳ 047
  2
 48. Sơn cư bách vịnh kỳ 048
  2
 49. Sơn cư bách vịnh kỳ 049
  2
 50. Sơn cư bách vịnh kỳ 050
  3
 51. Sơn cư bách vịnh kỳ 051
  2
 52. Sơn cư bách vịnh kỳ 052
  2
 53. Sơn cư bách vịnh kỳ 053
  2
 54. Sơn cư bách vịnh kỳ 054
  2
 55. Sơn cư bách vịnh kỳ 055
  2
 56. Sơn cư bách vịnh kỳ 056
  2
 57. Sơn cư bách vịnh kỳ 057
  2
 58. Sơn cư bách vịnh kỳ 058
  2
 59. Sơn cư bách vịnh kỳ 059
  2
 60. Sơn cư bách vịnh kỳ 060
  3
 61. Sơn cư bách vịnh kỳ 061
  3
 62. Sơn cư bách vịnh kỳ 062
  2
 63. Sơn cư bách vịnh kỳ 063
  2
 64. Sơn cư bách vịnh kỳ 064
  2
 65. Sơn cư bách vịnh kỳ 065
  2
 66. Sơn cư bách vịnh kỳ 066
  2
 67. Sơn cư bách vịnh kỳ 067
  2
 68. Sơn cư bách vịnh kỳ 068
  2
 69. Sơn cư bách vịnh kỳ 069
  2
 70. Sơn cư bách vịnh kỳ 070
  3
 71. Sơn cư bách vịnh kỳ 071
  2
 72. Sơn cư bách vịnh kỳ 072
  3
 73. Sơn cư bách vịnh kỳ 073
  2
 74. Sơn cư bách vịnh kỳ 074
  2
 75. Sơn cư bách vịnh kỳ 075
  2
 76. Sơn cư bách vịnh kỳ 076
  2
 77. Sơn cư bách vịnh kỳ 077
  2
 78. Sơn cư bách vịnh kỳ 078
  2
 79. Sơn cư bách vịnh kỳ 079
  2
 80. Sơn cư bách vịnh kỳ 080
  2
 81. Sơn cư bách vịnh kỳ 081
  2
 82. Sơn cư bách vịnh kỳ 082
  2
 83. Sơn cư bách vịnh kỳ 083
  2
 84. Sơn cư bách vịnh kỳ 084
  2
 85. Sơn cư bách vịnh kỳ 085
  2
 86. Sơn cư bách vịnh kỳ 086
  2
 87. Sơn cư bách vịnh kỳ 087
  2
 88. Sơn cư bách vịnh kỳ 088
  2
 89. Sơn cư bách vịnh kỳ 089
  2
 90. Sơn cư bách vịnh kỳ 090
  2
 91. Sơn cư bách vịnh kỳ 091
  2
 92. Sơn cư bách vịnh kỳ 092
  2
 93. Sơn cư bách vịnh kỳ 093
  2
 94. Sơn cư bách vịnh kỳ 094
  2
 95. Sơn cư bách vịnh kỳ 095
  3
 96. Sơn cư bách vịnh kỳ 096
  2
 97. Sơn cư bách vịnh kỳ 097
  3
 98. Sơn cư bách vịnh kỳ 098
  3
 99. Sơn cư bách vịnh kỳ 099
  2
 100. Sơn cư bách vịnh kỳ 100
  2