Lá hạnh liền, lá dương ngay ngắn
Nữ lang cao giọng khúc Đồng Đê
Áo xuân ngựa hí, người về
Đá gà uống rượu ê hề mùa vui
Mưa ba ngày tháng hai hạnh nở
Đỗ vũ kêu trên khắp non ngàn
Tuổi xanh theo ngọn gió đông
Bay nhanh qua khỏi cầu hồng vườn tây

tửu tận tình do tại