Mặt trời giữa không trung,
Mây giăng núi trùng trùng.
Sư nhìn ngờ chùa cổ,
Hạc thấy hận không tùng.
Chớp loé tựa nhát búa,
Sấm rền như tiếng chuông.
Ai rằng non chẳng động,
Gió chiều cuốn sạch không.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)