Mặt trời giữa không trung,
Mây giăng núi trùng trùng.
Sư nhìn ngờ chùa cổ,
Hạc thấy hận không tùng.
Chớp loé tựa nhát búa,
Sấm rền như tiếng chuông.
Ai rằng non chẳng động,
Gió chiều cuốn sạch không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)