Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hye Jo - 혜초 (Tuệ Siêu, 慧超)

704-787, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1872 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 07:36

Jeong Do Jeon - 정도전 (Trịnh Đạo Truyền, 鄭道傳)

1342-1398, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2615 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2017 16:20

Jeong Ho-seung - 정호승

1950-?, Hàn Quốc
2 bài thơ, 475 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 11/06/2023 20:34

Jeong Hoon (I) - 정훈 (Trịnh Huân, 鄭勳)

1563-1640, Hàn Quốc
7 bài thơ, 546 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 15/07/2023 11:04

Jeong Hoon (II) - 정훈

1911-1992, Hàn Quốc
1 bài thơ, 525 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/07/2023 23:52

Jeong Ji-Sang - 정지상 (Trịnh Tri Thường, 鄭知常)

1068-1135, Hàn Quốc
3 bài thơ, 2066 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 17:21

Jeong Ji-yong - 정지용 (Trịnh Chi Dung, 鄭芝溶)

14.00
1902-1953, Hàn Quốc
44 bài thơ, 5457 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 00:17

Jeongbeopsa - 정법사 (Định pháp sư, 定法師)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1372 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 20:45

Jingak Hyesim - 진각혜심 (Chân Giác Tuệ Thầm, 眞覺慧諶)

15.00
1178-1234, Hàn Quốc
40 bài thơ, 3648 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/06/2017 10:32

Jung Hee Sung - 정희성 (Trịnh Hỷ Thành, 鄭喜成)

1945-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1288 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/09/2018 08:09

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối