Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Jeong Ji-yong - 정지용 (Trịnh Chi Dung, 鄭芝溶)

14.00
1902-1953, Hàn Quốc
44 bài thơ, 4247 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 00:17

Jeongbeopsa - 정법사 (Định pháp sư, 定法師)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 959 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 20:45

Jingak Hyesim - 진각혜심 (Chân Giác Tuệ Thầm, 眞覺慧諶)

1178-1234, Hàn Quốc
40 bài thơ, 2714 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/06/2017 10:32

Jung Hee Sung - 정희성 (Trịnh Hỷ Thành, 鄭喜成)

1945-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 825 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/09/2018 08:09

Kim An-gug - 김안국 (Kim An Quốc, 金安國)

1478-1543, Hàn Quốc
1 bài thơ, 762 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2018 11:49

Kim Chi-ha - 김지하 (Kim Chi Hà, 金芝河)

12.00
1941-?, Hàn Quốc
19 bài thơ, 3864 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/08/2008 19:59

Kim Chon-taek - 김천택 (Kim Thiên Trạch, 金天澤)

1690-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1737 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 18:58

Kim Chun-su - 김춘수 (Kim Xuân Thù, 金春洙)

1922-2004, Hàn Quốc
3 bài thơ, 3865 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 05:18

Kim Dong-hwan - 김동환 (Kim Đông Hoán, 金東煥)

1901-1958, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2085 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2013 17:34

Kim Dong-myeong - 김동명 (Kim Đông Minh, 金東鳴)

1901-1968, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1603 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2013 22:32

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối