Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Kim An-gug - 김안국 (Kim An Quốc, 金安國)

1478-1543, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1109 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2018 11:49

Kim Chi-ha - 김지하 (Kim Chi Hà, 金芝河)

12.00
1941-?, Hàn Quốc
19 bài thơ, 4429 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/08/2008 19:59

Kim Chon-taek - 김천택 (Kim Thiên Trạch, 金天澤)

1690-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2133 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 18:58

Kim Chun-su - 김춘수 (Kim Xuân Thù, 金春洙)

1922-2004, Hàn Quốc
3 bài thơ, 4543 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/02/2011 05:18

Kim Dong-hwan - 김동환 (Kim Đông Hoán, 金東煥)

1901-1958, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2542 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2013 17:34

Kim Dong-myeong - 김동명 (Kim Đông Minh, 金東鳴)

1901-1968, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1935 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2013 22:32

Kim Gwang-seop - 김광섭 (Kim Quang Tiếp, 金珖燮)

1905-1977, Hàn Quốc
1 bài thơ, 970 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2021 15:33

Kim Gyo-gak - 김교각 (Kim Kiều Giác, 金喬覺)

696-794, Hàn Quốc
1 bài thơ, 2310 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 14:08

Kim Jeong-hui - 김정희 (Kim Chính Hỉ, 金正喜)

1786-1856, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1442 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 14:48

Kim Kwang-kyu - 김광규 (Kim Quang Khuê, 金光圭)

1941-?, Hàn Quốc
77 bài thơ, 6215 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 07:14

Trang trong tổng số 9 trang (87 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối