Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Kim Gwang-seop - 김광섭 (金珖燮)

1095-1977, Hàn Quốc
1 bài thơ, 481 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/08/2021 15:33

Kim Gyo-gak - 김교각 (Kim Kiều Giác, 金喬覺)

696-794, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1612 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 14:08

Kim Jeong-hui - 김정희 (Kim Chính Hỉ, 金正喜)

1786-1856, Hàn Quốc
2 bài thơ, 1029 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 14:48

Kim Kwang-kyu - 김광규 (Kim Quang Khuê, 金光圭)

1941-?, Hàn Quốc
77 bài thơ, 5655 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 07:14

Kim Man-jung - 김만중 (Kim Vạn Trọng, 金萬重)

1637-1692, Hàn Quốc
3 bài thơ, 2474 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/09/2008 09:57

Kim Min-jeong - 김민정

14.00
1959-?, Hàn Quốc
60 bài thơ, 490 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/12/2022 09:29

Kim Sat Kat - 김병연 (Kim Bính Uyên, 金炳淵)

15.00
1807-1863, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1309 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 10:55

Kim So-wol - 김소월 (Kim Tố Nguyệt, 金素月)

53.80
1902-1934, Hàn Quốc
80 bài thơ, 18172 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 07:52

Kim Soo-chang - 김수장 (Kim Thọ Trường, 金壽長)

1690-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1294 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 19:30

Kim Young-rang - 김영랑 (Kim Vĩnh Lang, 金永郎)

1903-1950, Hàn Quốc
74 bài thơ, 5985 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/07/2008 05:26

Trang trong tổng số 8 trang (80 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối