Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Kim Gyo-gak - 김교각 (Kim Kiều Giác, 金喬覺)

696-794, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1054 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/06/2017 14:08

Kim Jeong-hui - 김정희 (Kim Chính Hỉ, 金正喜)

1786-1856, Hàn Quốc
2 bài thơ, 690 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 14:48

Kim Kwang-kyu - 김광규 (Kim Quang Khuê, 金光圭)

1941-?, Hàn Quốc
77 bài thơ, 4893 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/08/2008 07:14

Kim Man-jung - 김만중 (Kim Vạn Trọng, 金萬重)

1637-1692, Hàn Quốc
3 bài thơ, 1899 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/09/2008 09:57

Kim Sat Kat - 김병연 (Kim Bính Uyên, 金炳淵)

15.00
1807-1863, Hàn Quốc
3 bài thơ, 890 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/06/2017 10:55

Kim So-wol - 김소월 (Kim Tố Nguyệt, 金素月)

43.50
1902-1934, Hàn Quốc
80 bài thơ, 12233 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 07:52

Kim Soo-chang - 김수장 (Kim Thọ Trường, 金壽長)

1690-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 1053 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2011 19:30

Kim Young-rang - 김영랑 (Kim Vĩnh Lang, 金永郎)

1903-1950, Hàn Quốc
74 bài thơ, 4942 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/07/2008 05:26

Ko Un - 고은 (Cố Ẩn, 古隱)

34.67
1933-?, Hàn Quốc
191 bài thơ, 12582 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/03/2008 02:08

Kuji - 구지 (Cầu Chi, 求之)

?-?, Hàn Quốc
1 bài thơ, 441 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/04/2021 19:33

Trang trong tổng số 8 trang (78 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối