Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Soo-chang (1 bài)
- Kim Man-jung (3 bài)
- Kim Jeong-hui (2 bài)
- Kim Sat Kat (3 bài)
- Kwon Pil (5 bài)
Tạo ngày 01/12/2011 18:58 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/01/2013 06:35 bởi hongha83
Kim Chon-taek 김천택 (1690-?) tên chữ Hán là Kim Thiên Trạch 金天澤, tên chữ là Lý Thúc 履叔, hiệu là Nam Ba 南坡. Ông là nhà thơ cổ điển Hàn Quốc sống và làm quan dưới thời vua Ye-ung Cho (Anh Tổ). Tác phẩm hiện còn 57 bài thơ được chép trong Hải đông ca dao 海東歌謠.