Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Sat Kat (3 bài)
- Han Yong-un (80 bài)
- Kim Chon-taek (1 bài)
- Kim Soo-chang (1 bài)
- Chu Yo-han (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/06/2017 14:48 bởi hongha83
Kim Jeong-hui 김정희 (1786-1856) tên chữ Hán là Kim Chính Hỉ 金正喜, tự là Nguyên Xuân 元春, hiệu là Thu Sử 秋史, Nguyễn Đường 阮堂, Đàm Nghiên Trai 覃研齋. Ông là học giả, nhà thơ và nhà thư hoạ nổi tiếng Hàn Quốc.

Tác phẩm:
- Nguyễn Đường tập 阮堂集 (tập thư pháp)
- Đàm Nghiên Trai thi cảo 覃研齋詩稿 (tập thơ)