Lão ngồi trên chiếu cói,
Nắng thu rọi khắp nhà.
Gà mổ sâu trước cổng,
Bên giậu cúc đơm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)