Lão ngồi trên chiếu cói,
Nắng thu rọi khắp nhà.
Gà mổ sâu trước cổng,
Bên giậu cúc đơm hoa.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)