Như nhuộm cây gần thắm,
Nhạt nhoà dáng núi xa.
Người ta đâu ấy nhỉ?
Đường xóm bóng chiều tà.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)