Như nhuộm cây gần thắm,
Nhạt nhoà dáng núi xa.
Người ta đâu ấy nhỉ?
Đường xóm bóng chiều tà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)