14.00
Nước: Hàn Quốc
60 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 04/12/2022 09:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/12/2022 11:00 bởi hongha83
Kim Min-jeong 김민정 sinh năm 1959, là nhà thơ nữ Hàn Quốc, sinh ở tỉnh Gang-won, quận Sam-cheok, Hàn Quốc, chủ tịch Phân ban thơ Sijo (Thời điệu). Bà đã xuất bản 11 tập thơ Sijo và một số sách dịch từ tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Tại Việt Nam, thơ bà đã được Lê Đăng Hoan dịch và giới thiệu trong tập thơ song ngữ Hàn - Việt Hoa, thời khắc ấy (NXB Phụ nữ, 2022).

 

Hoa, thời khắc ấy (2022) - 꽃, 그 순간

Phần 1: Hoa, thời khắc ấy - 제1:부 꽃, 그 순간

Phần 2: Muốn thành tia lửa - 제2부: 불꽃이고 싶은

Phần 3: Một mảnh tâm hồn - 제3부: 마음 한 장