Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Chun-su (3 bài)
- Yun Dong-ju (5 bài)
- Park Mok-wol (2 bài)
- Seo Jeong-ju (6 bài)
- Choi Seong-yeon (3 bài)
Tạo ngày 05/09/2018 17:50 bởi hongha83
Cho Byung-hwa 조병화 (1921-2003) tên chữ Hán là Triệu Bính Hoa 趙炳華. Ông là nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, sinh ở Ansong (tỉnh Kyonggi). Cho Byung-hwa đã xuất bản khoảng 40 tuyển tập thơ, nhận được nhiều giải thưởng văn học lớn và đã chiếm giữ các vị trí hàng đầu trong các tổ chức như Hiệp hội nhà thơ Hàn Quốc, Nhà văn Hàn Quốc, và Hội đồng Nghệ thuật Hàn Quốc. Ông là giáo sư nhiều năm tại Đại học Kyunghee trước khi chuyển đến Đại học Inha (Inch’on), trong đó ông là giáo sư danh dự. Ông là chủ tịch Học viện Nghệ thuật và Thư Hàn Quốc.