Đừng yêu nhau sâu đậm
Vì trong cuộc sống của chúng ta đầy chia ly
Vì vậy, chúng ta hãy yêu nhau nhẹ nhàng
Nếu cái nắm tay cho nhau gánh nặng
Thì hãy chia tay nhau

đừng dành cho nhau những lời khó nói
chúng ta đừng nói những lời như:
chỉ có mình người; chỉ hai chúng ta
hay đó là bí mật của chúng ta

Vì tôi không biết tình cảm tôi dành cho người sâu đậm đến mức nào
Vì tôi không thể biết được người nghĩ về tôi nhiều bao nhiêu
Vì tôi không biết được tình cảm của mình đi xa đến bao nhiêu
Vì vậy ta chỉ yêu nhau mà khi chia tay không hối hận

Đừng nói chia tay rồi lại nói ly biệt
Hãy dành cho nhau cái nắm tay nhẹ nhàng để khi nếu
có chia tay chúng ta có thể nhanh chóng quên đi


Nguồn: Những bài thơ hay của văn học hiện đại Hàn Quốc (Nhiều tác giả), NXB Thanh Niên, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)