23/05/2024 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu cảm
秋感

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 15:14

 

Nguyên tác

西風吹幽林,
秋色忽上葉。
感此百年身,
老來何大捷。

Phiên âm

Tây phong xuy u lâm,
Thu sắc hốt thượng diệp.
Cảm thử bách niên thân,
Lão lai hà đại tiệp.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió tây thổi rừng sâu,
Màu thu vàng trên lá.
Cảm nỗi tấm thân này,
Già đến sao nhanh quá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Thu cảm