Rút ruột thành nến xanh không khói,
Trải lá lam tay áo múa may.
Mắt say thi sĩ nhìn ra vậy,
Chi bằng trả lại chỉ là cây.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)