Tu hành như xát những cành cây,
Lửa tẳt tro tàn đều tản bay.
Muốn biết cuối cùng ra sao nữa,
Ngưng thành thỏi sắt chẳng chuyển lay.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)