23/05/2024 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ Hiền chương
普賢章

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2017 07:06

 

Nguyên tác

幻修如木兩相磨,
火了煙灰都散滅。
欲知末後句如何,
萬里凝然一條鐵。

Phiên âm

Huyễn tu như mộc lưỡng tương ma,
Hoả liễu yên khôi đô tán diệt.
Dục tri mạt hậu cú như hà,
Vạn lý ngưng nhiên nhất điều thiết.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Tu hành như xát những cành cây,
Lửa tẳt tro tàn đều tản bay.
Muốn biết cuối cùng ra sao nữa,
Ngưng thành thỏi sắt chẳng chuyển lay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Phổ Hiền chương