Trồng tùng trồng bách một khu rừng,
Đâu phải vì yêu chút bóng thông.
Đợi đến mùa thu lá vàng rụng,
Riêng ngươi xanh ngắt suốt mùa đông.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)