Tùng thưa trăng vằng vặc,
Núi thẳm gió hiu hiu.
Thoải mái theo sở thích,
Tuỳ ý núi thấp cao.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)