Khí tiết khác loài cỏ,
Cuối thu đổi sắc màu.
Cam lòng như lau đứng,
Cần gì ai biết đâu.
Thơm trong gió thoảng nhẹ,
Sáng khi nắng chiếu vào.
Giang hồ ý vô hạn,
Đối hoa đủ vơi sầu.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)