Minh châu ngọc bích ở nhân gian,
Đoạt lợi tranh quyền chẳng chút nhàn.
Nếu ánh trăng này là bảo bối,
Há cho chiếu tận chốn non ngàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)