Minh châu ngọc bích ở nhân gian,
Đoạt lợi tranh quyền chẳng chút nhàn.
Nếu ánh trăng này là bảo bối,
Há cho chiếu tận chốn non ngàn.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)