23/05/2024 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu ngoạn nguyệt
中秋翫月

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 21:04

 

Nguyên tác

明珠白璧在人間,
勢奪權爭不放閑。
若使月輪爲世寶,
豈容垂照到窮山。

Phiên âm

Minh châu bạch bích tại nhân gian,
Thế đoạt quyền tranh bất phóng nhàn.
Nhược sử nguyệt luân vi thế bảo,
Khởi dung thuỳ chiếu đáo cùng san.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Minh châu ngọc bích ở nhân gian,
Đoạt lợi tranh quyền chẳng chút nhàn.
Nếu ánh trăng này là bảo bối,
Há cho chiếu tận chốn non ngàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Trung thu ngoạn nguyệt