Chim đói gặp cái ăn,
Muốn ăn mà lại sợ.
Vừa mổ vừa ngó quanh,
Không tự do thật khổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)