Chim đói gặp cái ăn,
Muốn ăn mà lại sợ.
Vừa mổ vừa ngó quanh,
Không tự do thật khổ.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)