Bình phong vách núi tuyết trùng trùng,
Tiếng sáo véo von xuân ý nồng.
Xa nhớ muôn nhà đào mận cũ
Mấy cành hoa trắng mấy cành hồng.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)