Mưa tạnh, đồi núi mát,
Sương ngưng xanh hạt hạt.
Ai cảm hứng ngâm nga,
Toàn thân hoá ngọc bích.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)