Gió nhẹ nhàng vi vút,
Xao xác trong bi ai.
Trăng thanh vờn trên sóng,
Tĩnh lặng chẳng trần ai.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)