Trên biển núi mây xanh biếc biếc,
Bên bờ rừng quýt thơm phưng phức.
Trăng ngà có mây say ôm ấp,
Riêng tự túc,
Chưa nghe chưa thấy điều vinh nhục.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)