Ao nhỏ kề bên rặng trúc,
Mở ra mảnh gương xinh xinh.
In bóng ngàn cây ngọc bích,
Thu vào muôn dặm trời xanh.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)