Giàu sang mây nổi tớ không màng,
Tuỳ phận sinh nhai cũng đủ sang.
Đã chẳng có sầu chi thiết rượu,
An tâm được sống chốn thanh nhàn.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)